Projekt 7 – POLSKO- UKRAIŃSKIE CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ

Projekt 7

- POLSKO- UKRAIŃSKIE CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ

(PUCEO)

Celem projektu jest utworzenie  Polsko- Ukraińskiego Centrum Energii Odnawialnej (PUCEO), które zajmie się popularyzacją wiedzy na temat metod produkcji energii odnawialnej i termooszczędności w wybranych regionach na terenie Polski i Ukrainy, stanowiąc  jednocześnie platformę wymiany praktycznej wiedzy   doświadczeń związanych z rozwojem rynku energii odnawialnej, metod jej wytwarzania oraz polityki UE w  zakresie Odnawialnych Źródeł Energii.

Centrum będzie zajmować  się  prezentacją i promocją  technologii i rozwiązań technicznych w zakresie proekologicznych metod wytwarzania energii: pozyskiwania  i przetwarzania surowców energetycznych, wytwarzania zielonej energii, funkcjonowania rynku energii odnawialnej oraz stosowania  rozwiązań przyczyniających się do oszczędności energii – związanych z przesyłem energii i metodami stosowanymi  w budownictwie. Jednocześnie Centrum stanie się elementem promocji i popularyzacji polityki UE w zakresie energetyki oraz nowoczesnych rozwiązań technicznych stosowanych w różnych krajach UE dotyczących OZE i energooszczędności. Centrum będzie także wspierało transfer nowoczesnych technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii (m.in. agroenergetyka, technologie związane z wykorzystaniem energii słońca, energetyka wodna i wiatrowa, wykorzystywanie odpadów do wytwarzania energii, budynki energooszczędne) pomiędzy Polska a Ukrainą. Istotną rolą Centrum będzie wspieranie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej w zakresie nowoczesnych technologii w obszarze energetyki i ochrony środowiska oraz integracja środowisk i społeczności lokalnych.

Czas realizacji projektu i jego budżet – 2 lata. Szacowany budżet- ok. 620 tysięcy euro.