Projekt 5

Beyond Barriers: Akademia Liderów Dla Osób z Niepełnosprawnościami

Poprzez realizację projektu „Beyond Barriers: Akademia Liderów Dla Osób z Niepełnosprawnościami” chcemy osiągnąć kilka głównych celów:
– Rozwój Kompetencji Liderów: naszym priorytetem jest kształtowanie zdolności przywódczych u dorosłych z różnymi wyzwaniami zdrowotnymi. Chcemy, aby uczestnicy projektu (poprzez spotkania, podczas których będą mieli okazję dzielić się swoimi doświadczeniami i inspiracjami oraz uczyć się od siebie nawzajem) zdobyli umiejętności zarządzania grupami,
komunikacji, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
– Wsparcie dla Uczestników: nasz projekt ma na celu zapewnienie uczestnikom narzędzi i zasobów, które pomogą im lepiej radzić sobie z wyzwaniami zdrowotnymi i osiągnąć pełniejsze życie. Chcemy dostarczyć praktyczne informacje i wsparcie psychologiczne.
– Integracja Społeczna: chcemy promować integrację społeczną i zmniejszyć społeczną izolację osób z wyzwaniami zdrowotnymi. Nasza szkoła liderów będzie promować współpracę i budowanie relacji między uczestnikami.
– Wpływ na Społeczność: poprzez kształcenie liderów, którzy sami również staną się wsparciem dla innych osób z wyzwaniami zdrowotnymi, nasz projekt ma wpłynąć na lokalną społeczność i zwiększyć jej świadomość oraz zrozumienie potrzeb tych osób.
– Wykorzystanie Sztucznej Inteligencji: dodanie sztucznej inteligencji do naszej szkoły liderów ma na celu ułatwienie dostępu do wiedzy i wsparcia dla uczestników. Chcemy wykorzystać nowoczesne technologie do zwiększenia efektywności naszego projektu.
– Wspieranie Zrównoważonego Rozwoju: nasze działania będą zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, a nasza szkoła liderów będzie promować świadomość ekologiczną i społeczną.
Rezultaty, które można oczekiwać:
– Wzrost Kompetencji Liderów: uczestnicy projektu zdobędą nowe umiejętności związane z zarządzaniem projektami, komunikacją, negocjacjami, rozwiązywaniem problemów i innymi kluczowymi obszarami, co pozwoli im stawić czoła wyzwaniom lidera.
– Zwiększenie Pewności Siebie: dzięki wsparciu psychologicznemu i szkoleniom uczestnicy zyskają większą pewność siebie i poczucie własnej wartości, co będzie miało pozytywny wpływ na ich życie osobiste i zawodowe.
– Zrozumienie Sztucznej Inteligencji: uczestnicy nauczą się korzystać z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, co pozwoli im dostosować się do nowoczesnych technologii i wykorzystywać je w swoim życiu.
– Projekty Społeczne: uczestnicy opracują i zrealizują projekty społeczne, które przyniosą korzyści społecznościom lokalnym i pomogą w rozwoju umiejętności praktycznych.
– Wzrost Świadomości Społecznej: Kampanie społeczne przyczynią się do zwiększenia świadomości społecznej na temat potrzeb osób z wyzwaniami zdrowotnymi.
– Tworzenie Sieci Kontaktów.
– Promocja Wartości Inkluzji.
– Rozpowszechnianie Wyników.
Długofalowy Wpływ: projekt zostanie zaprojektowany i realizowany tak, aby jego wpływ miał charakter długofalowy, pomagając uczestnikom w dalszym rozwoju osobistym i zawodowym.