Projekt 3 - Polsko-Ukraińskie Warsztaty Pierwszej Pomocy w trudnych warunkach

Projekt jest kontynuacją mobilności zrealizowanej przez organizacje partnerskie w 2022 r. Uczestnicząca młodzież zgłosiła potrzebę dalszego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności, tym razem w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w trudnych warunkach. W wyniku działań upowszechniających do mobilności dołączą w tym roku osoby kształcące się na Uczelni w Radomiu. Struktura uczestników: Polska: 28 osób z Wyższej Szkoły Gospodarki w Toruniu oraz Studenci z Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu z kierunku Kryminologia i Psychologia + 2 liderów; Ukraina: 28 osób zrzeszonych w Kivertsivskyi biznes-inkubator Volynskogo Instytutu Ekonomiky i Menedzhmentu (studenci Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego Imienia Lesi Ukrainki z Łucka oraz Wołyńskiego Instytutu Medycznego z Kowla) + 2 liderów. Udzielanie pierwszej pomocy przez świadków zdarzenia jest niezwykle ważnym elementem łańcucha ratowniczego. Niejednokrotnie, szybkie i poprawnie wdrożone procedury ratują życie osobom poszkodowanym oraz zapewniają służbom ratunkowym dodatkowy czas na dotarcie w miejsce wezwania. Edukacja w tym zakresie jak największej liczny ludzi zwiększa szanse na to, że na miejscu zdarzenia znajdzie się osoba posiadająca wiedzę i umiejętności których zastosowanie może uratować czyjeś życie. Jednakże edukacja taka zazwyczaj jest sterylna. Prowadzona w warunkach kontrolowanych i bezpiecznych. Sprawia to, iż nawet osoby przeszkolone nie potrafią poprawnie udzielać pomocy w warunkach wykraczających poza czyste i schludne sale szkoleniowe. Komplikacje które pojawiają się na miejscu zdarzenia niejednokrotnie utrudniają takim ratownikom niesienie pomocy i pomimo posiadanej przez nich wiedzy, nie potrafią jej zastosować w praktyce. Możliwe scenariusze takie jak zdarzenia w górach, trudność dotarcia do poszkodowanego, przywalenie go przez gruzy budynku, działanie w warunkach wojennych, klęsk żywiołowych do których zaliczyć można powodzie, pożary czy trzęsienia ziemi. Postepowanie z poszkodowanym bez profesjonalnego sprzętu, konieczność szukania zamienników takowego, bezpieczna ewakuacja pacjenta przytomnego oraz nieprzytomnego z miejsca potencjalnie zagrożonego przez czynniki zewnętrzne. Praca z poszkodowanym agresywnym, przerażonym czy dzieckiem. Warunki utrudniające niesienie pomocy i komunikację zarówno z pacjentem jak i z innymi ratownikami takie jak ciemność, bariera językowa, środowisko wodne, niekorzystne warunki pogodowe.