Międzynarodowe Warsztaty Ratownictwa Przedmedycznego – „Ja też mogę uratować Twoje życie!”

Międzynarodowe Warsztaty Ratownictwa Przedmedycznego – „Ja też mogę uratować Twoje życie!”

W listopadzie 2022 roku jako Lider projektu w ramach Programu Erasmus+ (projekt numer: 2022-1-PL01-KA152-YOU-000064491) Fundacja organizowała 20-dniowe Międzynarodowe Warsztaty Ratownictwa Przedmedycznego – „Ja też mogę uratować Twoje życie!” (https://freoioz.pl/nasze-projekty) dla 56 uczestników i 4 liderów grup z Polski i Ukrainy. Data mobilności odbywała się w terminie od 04.11.2022r. do 23.11.2022r. w miasteczku Ciechocinek, organizacje partnerskie z Ukrainy: Kivertsivskyi biznes-inkubator Volynskogo Instytutu Ekonomiky i Menedzhmentu, Volyn Medical Institute oraz Kovel Applied Medical College. Wspólna praca, edukacja, warsztaty, mieszkanie razem, wspólne gry i zabawy, dzielenie obowiązków i wykonywanie powierzonych zadań oraz praktycznego egzaminu z Ratownictwa Przedmedycznego w warunkach ekstremalnych ( https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=857571992064549 ) przyczyniło się do zbudowania trwałych przyjaznych relacji pomiędzy wszystkimi partnerami, ekspertami oraz uczestnikami projektów.

Najnowsze posty