Poprzez członkostwo w grupie w Polsko czeskie Towarzystwo Naukowe – Inspirowanie, prowadzenie i organizowanie badań nad historycznymi i współczesnymi problemami Polski, Ukrainy i Czech oraz stosunków polsko-ukraińskich, polsko-czeskich w szerokim kontekście międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem ujęć interdyscyplinarnych i porównawczych. Inspirowanie i organizowanie współpracy badawczej instytucji, środowisk i osób w Polsce, Ukrainę i Czechach. Upowszechnianie opartej na naukowych podstawach wiedzy o Polsce, Ukraine i Czechach oraz ich wzajemnych historycznych i współczesnych relacjach. Zabieganie o jak najszersze wykorzystanie wyników badań naukowych w kształtowaniu politycznych, gospodarczych i kulturalnych stosunków polsko-czeskich i polsko-ukraińskich. Cele te Towarzystwo zamierza realizować głównie poprzez konferencje, publikacje książkowe, filmy, tworzenie i prowadzenie placówek badawczych, dokumentacyjno-informacyjnych oraz przez inne formy popularyzacji wiedzy. Rozwija aktywność poprzez Lokalne Grupy Działania w tym Dwie rzeki w Bydgoszczy biorąc udział w projektach społecznych, wykluczenia i aktywizacji .Fundacja aktywowała do działania przeprowadzenie projektów badawczych w obszarze zdrowia i aktywności osób potrzebujących wsparcia w okresie 2018-2020 poprzez powołany Dzienny Dom Opieki z trwałością do 2022r. Fundacja uczestniczy jako partner Stowarzyszenia Chełmionka oraz Stowarzyszenia Sw. Jakuba organizując otoczenie kulturalne w corocznych wydarzeniach społecznych. Fundacja prowadzi otwarte spotkania na temat zdrowego trybu życia i uczy Nordic Woking współpracując z Osiedlowymi Spółdzielniami Mieszkaniowymi w tym Spółdzielnią Na Skarpie w Toruniu. Agituje i przygotowuje do podjęcia kursów nauki języków, ekologii, gastronomii, turystyki, rehabilitacji, innowacji, zrównoważony rozwoju mając bazę i zaplecze.